top of page

fjernelse af brystimplantater

Brystimplantater kan fjernes, enten fordi man har problemer med implantaterne, eller fordi man ønsker dem udskiftet til anden størrelse implantat eller erstattet med fedtvæv - eller fordi man fx pga. ændret kropsform eller alder ikke længere ønsker at have implantater.

 

FØR OPERATIONEN

Før operationen skal du til forundersøgelse hos speciallægen. I forbindelse med konsultationen vil du blive informeret om operationen, senfølger og eventuelle komplikationer, og du vil også blive informeret om det forventede kosmetiske resultat.

Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til forundersøgelsen. Der skal gå mindst én uge fra forundersøgelsen til operationen, hvis indgrebet betragtes som udelukkende kosmetisk betinget.

 

BEDØVELSE

Operationen foregår oftest i fuld bedøvelse. Læs venligst særskilt vejledning om dette.

 

OPERATIONEN

Når du møder op, får du anvist en seng af en sygeplejerske. Herefter vil den kirurg, som skal operere dig, komme og hilse på dig, og afhængig af bedøvelsens art får du også besøg af en narkoselæge.

Der kan gå fra 30 min – 1½ time fra ankomst til selve operationen vil blive foretaget.

Implantaterne fjernes oftest via det ar, man har i forvejen. Er der lækage af implantaterne, fjerner man al silikone meget omhyggeligt. Lige inden operationen udføres, gives antibiotika for at hindre betændelse. Såret syes i flere lag og dækkes med plaster og herover lægges en forbinding.

 

EFTER OPERATIONEN

I de første timer efter operationen vil patientens hjerterytme, vejrtrækning m.m. blive elektronisk og per- sonligt overvåget.

Du vil være indlagt nogle timer og udskrives så snart, tilstanden tillader dette.

Ved udskrivelsen får du udleveret smertestillende medicin, tid til eventuel trådfjernelse samt kirurgens telefonnummer.

Dagen efter operationen kan du selv fjerne den yderste bandage og evt. tage en BH på. Du er også vel- kommen til at få bandagen fjernet her.

Trådene fjernes efter 1-2 uger efter operationen, og du vil blive tilbudt kontrol på hospitalet 4-6 måneder efter operationen.

 

Lige efter operationen vil brysterne ofte være slappe, men efter 3-6 måneder, vil vævet trække sig sammen. Hos enkelte patienter vil det dog være nødvendigt   at foretage et brystløft efter ½ år for at få et kosmetisk tilfredsstillende resultat.

 

Arbejde

Du skal regne med at tage fri fra dit arbejde i 2-5 dage efter operationen.

 

Sport og motion

Sport og motion kan genoptages efter 14 dage.

 

SENFØLGER OG EVT. KOMPLIKATIONER

Hævelse

Efter    operationen   er   det   normalt   med ømhed i operationsområdet i en lille uge. Mildere smerte- stillende medicin kan ofte tage smerterne. I sjældne tilfælde kan ses hævelse af brystet efter 14 dage (serom). Oftest vil dette fortage sig spontant. Såfremt dette ikke sker, kan det være nødvendigt at fjerne væsken - i nogle tilfælde ved en ny operation.

 

Ar

Arrene skal beskyttes mod solen, så længe de er røde. Oftest i 6-12 måneder efter operationen. Du kan beskytte dem med plaster eller BH.

 

Blodansamling

Kan ved sjældne tilfælde opstå inden for det første døgn efter operation og kan kræve et kirurgisk ind- greb. Opstår der en blødning, vil den optræde de første timer efter operationen og ses ved tiltagende hævelse og smerter. Patienten vil da blive kørt på operations- stuen for at få foretaget en lille operation i fuld bedøvelse.

 

 

Infektion (betændelse)

Ses meget sjældent. Du bør dog henvende dig, hvis du får feber, rødme, varme eller smerter omkring arvævet.

 

DET FORVENTEDE KOSMETISKE RESULTAT

Efter fjernelse af brystimplantater vil dit eget væv være udvidet og have mindre fylde. Vævet vil til en vis grad kunne trække sig sammen, men der vil fortsat være hudoverskud. Nogle kvinder vælger efterfølgende korrektion i form af brystløft eller lipoinjektion, mens andre ikke har behov for yderligere korrektion.

 

VIL DU VIDE MERE?

Overvejer du en operation eller har du spørgsmål.  er du altid velkommen til at ringe og booke en tid til forundersøgelse hos mig.

bottom of page