top of page

KORREKTION AF ASYMMETRI

Et af de områder, jeg har arbejdet meget med, er rekonstruktioner. Efter sygdom og ulykker. Efter fejloperationer. Og efter medfødte problemer.

 

Mange kvinder er nærmest lidt undskyldende, når de henvender sig med ønske om korrektion efter brystbevarende operation eller tidligere brystrekonstruktion, for ”de burde jo bare være glade for at have overlevet”. Men sådan er det ikke! Det handler om livskvalitet. Det handler om, at man ikke fastholdes i følelsen af at være patient, men at man kommer tilbage til at føle sig hel og kvindelig igen. At man ikke hver gang man ser i spejlet bliver mindet om, at man har haft en kræftsygdom. At man, når man står omklædningsrummet, ikke føler sig stirret på. Der er ingen grund til, at du skal leve med det. For det behøver du ikke.

HAR DU HAFT BRYSTKRÆFT?

Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i den vestlige verden. 1 ud af 9 af os får det. Mange frygter sygdommen, mange oplever den og mange overlever den. De fleste kvinder kan behandles med brystbevarende kirurgi, men en del kvinder anbefales fjernelse af bryst eller vælger selv fjernelse af et eller begge bryster pga. ud fra genetiske overvejelser.

 

Flere og flere vinder over sygdommen, og der stilles øgede krav til rehabilitering og livskvalitet efter brystkræftbehandlingen. For mange kvinder, hvor et eller begge bryster må fjernes pga. kræft, er brystrekonstruktion af stor betydning for efterfølgende livskvalitet og følelse af femininitet.  Men også kvinder, som har fået fjernet en knude og efterfølgende strålebehandling kan være generede af strammende arvæv i huden og underhuden eller asymmetri af brysternes størrelse eller form.

 

Der er de sidste 5 år sket stor udvikling i rekonstruktionsteknikker, ligesom vi nu har langt bedre muligheder for at korrigere tidligere operationsresultater. Ofte kombinerer vi flere teknikker mhp. at skabe så naturligt et resultat som muligt. Hver eneste kvinde er unik, og hver brystrekonstruktion og korrektioner efter tidligere brystoperationer skal planlægges, designes og udføres under hensyntagen til dig og din krop.

 

Neden for er er beskrevet rekonstruktion/korrektion med fedttransplantation og rekonstruktion med expander/implantat. Vi bruger en bred vifte af teknikker af  expandere/implantater, lapplastikker (rekonstruktion med muskel og/eller hudlapper), fedtvæv og acellulær dermal matrix (store rekonstruktioner med eget væv varetages i offentligt regi).

VIL DU VIDE MERE?

Har du spørgsmål, eller ønsker du en vurdering af dine operationsmuligheder.  er du altid velkommen til at ringe og booke en tid til forundersøgelse hos mig.

FØR
 

EFTER
 

EFTER
 

FØR
 

EFTER
 

FØR
 

Rekonstruktion

Denne kvinde har tidligere fået fjernet højre bryst og rekonstruktion med implantat på andet hospital. Pga. smerter blev implantatet fjernet. Nu rekonstrueret med fedttransplantation og lille implantat. Ingen smerter. Afventer brystvorterekonstruktion.

FØR
 

EFTER
 

FØR
 

EFTER
 

FØR
 

Rekonstruktion

Denne kvinde har tidligere fået fjernet og rekonstrueret begge bryster på andet hospital. Kompliceret forløb pga. tyndt væv over implantater, og venstre implantat blev. fjernet. Nu rekonstrueret med fedttransplantation og implantat.

 

Hvem kan vælge en brystrekonstruktion?:

Den motiverede, med lav risiko for tilbagefald af sygdom, godt helbred i øvrigt. En brystrekonstruktion er ofte en proces med flere planlagte operationer – og sommetider behov for supplerende korrektioner mhp. at optimere det kosmetiske resultat.

Hvilke(n) metode(r) skal vælges? Det afgøres mellem dig og plastikkirurgen. Det afhænger af din kropsform, dine ønsker og forventninger, modsatte brysts form, om du har fået strålebehandling.

 

Hvis du tidligere har fået fjernet en knude i brystet og strålebehandling, og nu har asymmetrisk brystform eller uens bryststørrelse, eller hvis du har strammende arvæv på brystet eller ved siden af brystet kan du måske have effekt af  fedttransplantation og/eller arkorrektion.

Hvis du tidligere har fået fjernet et eller begge bryster og overvejer brystrekonstruktion

- er der flere forskellige teknikker, der kan anvendes mhp. at genopbygge et/begge bryster. Det er vigtigt, at du får en grundig information om hvilke teknikker, der evt. kan være relevante for dig. Det er også vigtigt, at du informeres om fordele og ulemper ved de forskellige teknikker. Der er en bred vifte af rekonstruktionsteknikker, hvoraf nogle kan tilbydes både i offentligt og privat regi, medens andre udelukkende tilbydes på offentlige afdelinger.
 

1.      To-stadie rekonstruktion, hvor man først lægger en midlertidig vævsudvider (en såkaldt ekspander) ind under brystmuskulaturen. Under operationen påfyldes expanderen med en lille mængde saltvand.

2.      Implantat sammen med hudlap fra siden/ryggen og evt. acellulær dermal matrix

3.      Stilket lap fra ryggen: den store rygmuskel, Latissimus dorsi drejes fra ryggen til brystet og sammen med et implantat tildannes brystform (tilbydes ikke på CFR hospitaler Lyngby)

4.      Mikrokirurgisk lap: fx væv fra maven (tilbydes kun i offentligt regi)

Hvis du skal have - eller overvejer - fjernelse af et eller begge bryster
- anbefaling om behandling varetages af et multidisciplinært team (samarbejde mellem brystkirurgisk, onkologisk, radiologisk og plastikkirurgisk speciallæger i offentligt regi). Teamet vil ligeledes vejlede dig om hvorvidt du kan tilbydes brystrekonstruktion i samme operation som fjernelse af bryst træffes . I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at vente med rekonstruktion , for ikke at forsinke brystkræftbehandlingen. I andre tilfælde ønsker kvinden ikke rekonstruktion med det samme, men ønsker det måske senere. Såfremt du ønsker brystrekonstruktion i samme operation som fjernelse af bryst(er), er der ligeledes flere rekonstruktionsteknikker:

1. Direct-to-implant-reconstruction: ADM-assisted brystrekonstruktion

2. to-stadie brystrekonstruktion med expander-siden silikoneimplantat

3. expander og lipoinjektion

4. stilket lap + implantat eller expander

5. mikrokirurgisk lap (fx .væv fra maven)

 

 

....

 

Fedttransplantation (også kaldet lipofilling eller lipoinjection) kan udføres med forskellige teknikker, og resultaterne afhænger af mange faktorer. Mange kvinder ser det som en ”win-win” situation, at man kan fjerne fedtvæv, et sted hvor man har fedtdepot, ofte lår, lænd eller mave, og anvende det, hvor der mangler fylde eller form.

Fedttransplantation anvendes i stigende grad som selvstændig behandling eller som supplement til anden behandling, f.eks. sammen med brystimplantat. Ikke alle kvinder er egnede til indgrebet. For at vurderer om teknikken kan være relevant for dig, er det derfor vigtigt at få en individuel vurdering og samtale med en højtspecialiseret plastikkirurg, m.h.p. at vurdere dine muligheder og forventninger samt planlægge det bedste behandlingstilbud til dig.

 

TEKNIKKEN

Fedttransplantation er en skånsom procedure, hvor man anvender patientens eget naturlige fedtvæv til at omdanne bryststørrelse, form eller følger efter tidligere brystoperationer. På CFR hospitaler Lyngby anvender vi  Body-jet system, hvormed vi først foretager en skånsom fedtsugning et sted med passende fedtdepoter (oftest lår, lænd eller mave). Fedtcellerne skylles fri ved hjælp af væske, og efter fedtvævet er adskilt fra væsken, indsprøjtes fedtvævet i det område, hvor man har brug for korrektion. Både fedtsugningen og fedtinjection foretages med meget tynde kanyler og man får derfor meget diskrete ar. Fedtvævet indeholder både fedtceller, stamceller og vækstfaktorer, hvorfor fedttransplantation kan anvendes til mange typer behandling.

 

Fedttransplantation kan anvendes til:

•            Korrektion af uens bryststørrelser

•            Hel eller delvis rekonstruktion af bryst, evt. i kombination med implantat

•            Bedre camouflage og isolering mellem hud og implantat

•            Korrektion af hudforandringer or arvævsdannelse forårsaget af strålebehandling

•            Korrektion  efter  tidligere  operationer   eller skader

 

FORVENTET RESULTAT

Man kan ikke altid forudsige, hvor mange af fedtcellerne vil vokse fast. Efter 3-6 måneder kan du vurdere det endelige resultat. Til korrektion svarende til ca. en skålstørrelse er det oftest tilstrækkeligt med én behandling, men der kan være behov for supplerende operationer. Fedtcellerne bevarer de egenskaber, de havde før de blev flyttet. Dvs. de har den samme volumen, men resultat kan ændre sig hvis du taber dig.

Ved brystrekonstruktion eller korrektion er der ofte brug for flere operationer (ofte 2-4), især hvis man er strålebehandlet. Ved brystrekonstruktion efter tidligere brystkræftbehandling stiler man mod at opnå et resultat, som er pænt, når man er iført BH eller badetøj. Man kan ikke regne med at der opnås fuldstændig symmetri med det modsatte bryst.

 

 

-..

BRYSTREKONSTRUKTION

EFTER FJERNELSE AF BRYST PÅ GRUND AF KRÆFT VED HJÆLP AF “EKSPANSIONSMETODEN”

Med en brystrekonstruktion stiler man mod at opnå et resultat, som er pænt, når man er iført BH eller badetøj. Man skal ikke regne med at der kan opnås fuldstændig symmetri med det modsidige bryst.

BRYSTREKONSTRUKTION KRÆVER OFTE FLERE OPERATIONER:

 

1. En vævsekspander lægges ind under den store brystmuskel. Hvis der er behov for det, foretages symmetriskabende operation af det modsatte bryst ved f.eks. at foretage en brystforstørrende operation, et løft eller en reduktion af det raske bryst. Operationen foregår i fuld bedøvelse med indlæggelse til næste dag.

Ekspanderen påfyldes saltvand en gang om ugen, ambulant. Første gang 8-14 dage efter operationen. Ekspanderen skal ofte påfyldes 4 -6 gange i alt.

2. Vævsekspanderen erstattes af et permanent silikoneimplantat efter 3-6  måneder.  Operationen foregår i fuld bedøvelse. Man er ofte indlagt ½-1 døgn.

3. Rekonstruktion af brystvorte foregår ambulant i lokalbedøvelse 3 måneder efter ovenstående operation.

4. Tatovering af brystvorteområdet foregår ambulant i lokalbedøvelse 3 måneder efter ovenstående operation.

 

OPERATIONERNE

1. operation: Ved den første operation, der foregår i fuld bedøvelse, lægges ”vævsekspanderen” ind bag den store brystmuskel gennem det gamle ar. Vævsekspanderen er opbygget som en ballon, der kan påfyldes saltvand. Skallen er opbygget af en tyk elastisk silikone med en ru overflade. Operationen tager ca. 1 time, og man er indlagt i til næste dag. Hvis der er behov for tilpasning af det modsatte bryst henvises til informationsbrochure om: ”Brystreduktion og brystløft” eller ”Brystforstørrende operation”.

Efter operationen føles ømhed i  brystmusklen  i 1-2 uger. 1-2 uger efter operationen skal ekspanderen påfyldes saltvand, hvilket foregår ambulant. Trådfjernelsen foretages samtidig med den første påfyldning af saltvand. Oftest kræves 4 til 6 påfyldninger.  Efter 3-6 måneder udskiftes vævsekspanderen med det permanente brystimplantat.

 

2. operation: Ved den anden operation, der lige- ledes foregår i fuld bedøvelse, fjernes ekspanderen og det blivende implantat lægges ind gen- nem et snit i det gamle ar.  Man er ofte indlagt   til næste dag. Der er kun få smerter efter denne operation.

Med hensyn til implantattyper, anbefales oftest et anatomisk dråbeformet implantat med indhold af silikone i fast form.

 

3. operation: Rekonstruktion af brystvorte. Denne operation kan foretages tidligst 3 måneder efter ovenstående operation og foregår i lokal- bedøvelse og ambulant. Man skal ikke være fastende. Brystvorten dannes ud fra den hud, man i forvejen har efter brystrekonstruktionen. Det brune område rundt om brystvorten dannes ved hjælp af en tatovering 3 måneder senere.

 

4. operation: Tatovering af brystvorteområde. Der foretages en tatovering af området rundt om brystvorten 3-6 måneder efter brystvorten er dannet. Operationen foretages i lokalbedøvelse. Efter operation er der ingen restriktioner. Såfremt farven af brystvorteområdet er for lys, må tatoveringen gentages.

Resultatet er principielt varigt, men der kan opstå behov for korrektioner resten af livet som følge af almindelige aldersforandringer.

 

EFTER OPERATIONERNE

Ved udskrivelsen får du udleveret smertestillende medicin samt kirurgens telefonnummer. Trådene fra operationen fjernes på hospitalet 1-2 uger efter.

Den rekonstruerede brystvorte vil igennem de første måneder aftage i størrelsen.

 

SENFØLGER OG EVENTUELLE KOMPLIKATIONER

 

Hævelse, misfarvning og blødning

Efter operationen vil huden være misfarvet og hævet i 2-4 uger. I forbindelse med såvel første som anden operation kan betændelse og blødning forekomme, men det er yderst sjældent. Betændelse kan medføre, at implantatet må fjernes og først indopereres igen efter ½ år. På længere sigt kan der opstå kapseldannelse omkring implan- tatet, som kan bevirke, at brystet bliver hårdt. Hvis det sker, kan det kræve et nyt kirurgisk indgreb. Der foreligger store videnskabelige undersøgelser, som viser, at silikoneimplan-  tater ikke øger hverken risikoen for kræft eller bindevævssygdomme.

 

Ar

Armodning tager ca. 18 måneder, og du bør undgå sol på arret det første år. Anvend eventuel solcreme med faktor 10 eller mere.

 

Føleforstyrrelser

Der vil være nedsat følesans omkring arret i op til 18 måneder. Der er risiko for varig minimal nedsat følesans, uden betydning. Der vil være lettere smerter de første dage afhængig af operationens omfang. Ømhed må forventes i 2-5 uger afhængig af operationens omfang.

 

Afstødning af brystvorte

Afstødning af ”brystvorten” ses sjældent. Hvis det sker, må man foretage en ny operation 6 mdr. senere.

 

Blodansamling

Kan ved sjældne tilfælde opstå inden for det første døgn efter operation og kan kræve et kirurgisk indgreb. Opstår der en blødning vil den ofte optræde de første timer efter operationen og ses ved tiltagende hævelse og smerter. Patienten vil da blive kørt på operationsstuen og få foretaget en lille operation i fuld bedøvelse.

 

Infektion (betændelse)

Ses meget sjældent (under 1%). Du bør dog henvende dig til den opererende kirurg eller til hospitalet, hvis du får feber, rødme, varme eller smerter omkring arvævet.

bottom of page