top of page

Fedttransplantation - lipoinjektion

Jeg er meget begejstret for fedttransplantationer, også kaldet lipoinjektioner eller lipofilling. Lipoinjektioner kan bruges på mange måder - som alternativ til eksempelvis brystimplantater, til korrektion eller rekonstruktion efter tidligere behandling eller skader og som filler i ansigtet til korrektion af fylde og hudkvalitet. Jeg har specialiseret mig i en særlig og effektiv teknik, og er den eneste i Europa, der udfører den. Kontakt mig gerne, hvis du er interesseret i at høre mere.

Resultatet af en fedttransplantation afhænger af mange faktorer. Dels er behandlingen ikke egnet til alle, dels afhænger resultatet af hvilke teknikker, der anvendes til hhv. fedtsugning og -injektion, og endelig afhænger resultatet af korrekt placering af fedtvævet. Fedtvævet, der er transplanteret, ser naturligt ud, føles naturligt og resultatet er holdbart.

 

Hvad er fedttransplantation/lipoinjektion

Ved lipoinjektion anvendes kroppens eget naturlige fedtvæv som en levende filler. Princippet er at dit eget, helt naturlige fedtvæv flyttes fra et område til et andet. Fedtvævet indeholder både modne fedtceller, stamceller og vækstfaktorer, som dels giver øget fylde (fillereffekt) og dels genopbygning/revitalisering af huden. Man oplever altså både en fyldningen af huden og en foryngelse/ bedre hudkvalitet ved lipoinjektion.

før lipoinjektion ansigt
lipoinjection face

Fotos før og efter lipofilling under øjne 

Lipoinjektioner brugt mhp. mere fylde under øjne 

FØR lipoinjektion i ansigt
 

før fedtinjektion i ansigt

EFTER 6 måneder
 

fedtinjektion ansigt resultat

FØR lipoinjektion i ansigt
 

EFTER 6 måneder
 

Fotos før og efter lipofilling ved øjne og fure

Lipoinjektioner brugt under øjnene og ved nasolabialfuren for at formindske indtrykket af hulhed og mørkfarvning under øjnene og udjævne den lidt dybe fure fra næsen til mundvigen
 

før fedtinjektion i ansigt
efter lipoinjektion i ansigt

FØR 
 

6 MÅNEDER EFTER LIPOINJEKTION I ANSIGT
 

FØR 
 

Fotos før og efter lipofilling i hele ansigtet 

72-årig kvinde før og 6 måneder efter lipoinjektioner i midtansigt, tindinger, omkring mund og på kinder mhp. mere fylde og bedre hudkvalitet
 

før fedtinjektion 72-årig
efter lipoinjektion 72-årig
før fedtinjektion ansigt

FØR lipoinjektion i ansigt
 

FØR lipoinjektion i ansigt
 

6 måneder EFTER Lipoinjektion i ansigt

fedtinjektion i ansigt efter.JPG

6 måneder EFTER Lipoinjektion i ansigt

fedtinjektion ansigt før
fedtinjektion ansigt resultat

Fotos før og efter lipoinjektion i ansigtet mhp. forbedret og forynget hudkvalitet

Lipoinjektioner brugt på kinderne og ved nasolabialfuren for at mindske rynkedannelse og bedre hudstrukturen
 

FØR lipoinjektion i ansigt
 

FØR lipoinjektion i ansigt
 

6 måneder EFTER Lipoinjektion i ansigt

hudkvalitet efter lipoinjection

6 måneder EFTER Lipoinjektion i ansigt

 

 

Fedtinjektion kan udføres som selvstændig behandling til at give øget fylde eller mindskning af rynker og bedring af hudkvalitet.

Lipoinjektion kan også anvendes i kombination med facelift.

Lipoinjektion anvendes hyppigt til:

 -           Korrektion af aldersforanderinger i midtansigt og under øjnene

-            Rynkebehandling og korrektion af hud omkring munden

-            Læbeforstørrelse

-            Mindskning af furerne mellem næse og mund

-            Korrektion af majonetlinjer
 

-            Rynkereduktion og hudkorrektion i pande og tindingeregion

-            Øget fylde ved kindben

-            Korrektion af øreflipper

-            aldersforandringer på hænder

-            Korrektion af arvævsdannelse og manglende fylde i hud og underhud

Aldersforandringer i ansigtet skyldes dels at man mister fylde, og dels at huden mister elasticitet. Mange livsstilsfaktorer som kost, motion, stress, søvn, rygning og soldyrkning har betydning for aldersforandringer og rynkedannelse. Der findes forskellige typer rynkebehandling, som kan anvendes alene eller i kombination afhængig af rynkernes placering og type og din hudkvalitet i øvrigt.

Hvad er fedttransplantation/lipoinjektion

Ved lipoinjektion anvendes kroppens eget naturlige fedtvæv som en levende filler. Princippet er at dit eget, helt naturlige fedtvæv flyttes fra et område til et andet. Fedtvævet indeholder både modne fedtceller, stamceller og vækstfaktorer, som dels giver øget fylde (fillereffekt) og dels genopbygning/revitalisering af huden. Selve fyldningen af underhuden ses med det samme, og rynkerne synes også at mindskes med tiden.

Effekten ses først fuldt ud efter 6-12 måneder, men varer ved i årene herefter. Man oplever altså både en fyldningen af huden og en foryngelse/ bedre hudkvalitet ved lipoinjektion.

Teknikken

Operationen omfatter to procedurer udført i samme operation: først en fedtsugning og derefter fedtinjektion. For at undgå at det indsprøjtede fedtvæv bliver nedbrudt, foretages fedtsugningen med en speciel skånsom teknik. Der fedtsuges et sted med passende fedtdepoter (oftest lår, lænd eller mave). Herefter oprenses fedtvævet og endelig indsprøjtes det i mange små kanaler. Både fedtsugning og injektion foretages med tynde kanyler. På fedtsugningsområdet får du små diskrete ar på ca. 5 mm, medens der sv.t. fedt-injektionsområderne stort set ikke ses ar.

Du skal regne med, at op til 50% af det indsprøjtede fedt i værste fald kan forsvinde igen. Undertiden dog kun få procent. Nogle har behov for flere behandlinger, før en fuld effekt er opnået. Man ser det største svind efter første injektion især, hvis der injiceres i arvæv. I forbindelse med de efterfølgende injektioner er svindet væsentligt mindre.

 

Efter at fedtvævet er transplanteret, føles det naturligt og resultatet er holdbart. De fedtceller, der vokser fast bevarer deres egenskaber. Sædvanligvis bruges kun begrænsede mængder fedtvæv til korrektion af aldersforandringer, dvs. mindre vægtændring vil sædvanligvis have lille betydning. Fedtvævet, der er transplanteret, føles naturligt og resultatet er holdbart.

Ikke alle kvinder og mænd er egnede til indgrebet. For at vurdere om teknikken kan være relevant for dig, er det derfor vigtigt at få en individuel vurdering og samtale med en specialiseret plastikkirurg, som kan vurdere dine muligheder, møde dine forventninger og planlægge det bedste behandlingstilbud til dig.

Teknikken er ikke egnet til dig, hvis du er ryger (du anbefales at ophøre med tobaksforbrug minimum 4 uger før operation og 4 uger efter), eller hvis du har kendte forstadier eller ikke-færdigbehandlet hudkræft i området, du ønsker behandlet.

FØR OPERATIONEN

Før operationen skal du til forundersøgelse hos speciallægen. Her vil speciallægen undersøge dig og informere dig om dine behandlingsmuligheder, operationen, senfølger og eventuelle komplikationer. Ud fra dine forventninger og speciallægens anbefalinger vil man planlægge behandlingsforløbet og aftale hvilke(t) område(r), der skal fedtsuges.

Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til forundersøgelsen. Der skal gå mindst én uge fra forundersøgelsen til operationen, hvis indgrebet betragtes som udelukkende kosmetisk betinget.

BEDØVELSE

Operationen udføres sædvanligvis i fuld bedøvelse. Læs venligst særskilt vejledning om dette. I nogle tilfælde kan behandlingen foretages i lokal- bedøvelse og ambulant.

OPERATIONEN

Når du møder op, får du anvist en seng af en sygeplejerske. Herefter vil den plastikkirurg, som skal operere dig, komme  og hilse på̊ dig og  optegne

operationsområderne, og afhængig af bedøvelsens art, skal du også ses af en narkoselæge. Der kan gå fra 30 min – 1,5 time fra ankomst til selve operationen vil blive foretaget.

Fedtvævet indsprøjtes via meget tynde kanyler. Det betyder, at der stort set ikke ses ar, og der er minimal smerte herefter. Operationen varer mellem 45 minutter og 1,5 time afhængig af indgrebets art. Sårene på brystet er så små, at de ikke skal sys, men blot dækkes med lille plaster. På de områder, hvor der foretages fedtsugning,  syes de små sår med et sting og dækkes med plaster. Herover lægges en forbinding. Der hvor fedtsugning er foretaget anlægges en komprimerende forbinding, som skal hjælpe til at få huden til at trække sig sammen og mindske væskeansamling.

EFTER OPERATIONEN

De første timer efter operationen vil din hjerterytme, vejrtrækning m.m. blive elektronisk og per- sonligt overvåget. De fleste patienter er velbefindende få timer efter operationen og kan herefter udskrives. Fedtcellerne, der er injiceret tåler  ikke tryk de første dage. Du anbefales at anvende kompression sv.t. det område, hvor fedtsugning er foretaget.

 

Ved udskrivelsen får du også udleveret smertestillende medicin samt kirurgens telefonnummer. Du får en tid til kontrol på hospitalet ca. 2 uger efter operationen. Du skal til kontrol hos kirurgen 3-6  måneder efter operationen.

 

Det anbefales, at du anvender mavebælte eller cykelbuks mhp. kompression sv.t. fedtsugnings- området nat og dag i 3 uger, herefter evt. i dagtid yderligere 3 uger.

 

Sport og motion: Kan genoptages efter 4-6 uger. Sol: Undgå sol i 1-2 måneder efter operationen. Arrene skal herefter beskyttes i 6-12 måneder efter operationen med plaster eller høj solfaktor.

 

Arbejde: Du skal regne med at tage fri fra arbejde i op til 1 uge efter operationen alt efter, hvor fysisk krævende arbejde du har. Stillesiddende arbejde kan genoptages inden da, hvis du selv synes, du kan.

 

Tobak: fedtcellerne skal overleve ved iltning fra omgivende væv de første dage, indtil der sker heling og kardannelse. Tobaksforbrug mindsker iltilførslen og helingen. Tobaksforbrug frarådes fra 4 uger før til 4 uger efter operationen.

SENFØLGER OG EVENTUELLE KOMPLIKATIONER

Komplikationer er generelt meget sjældne ved fedtsugning og fedtinjektion. Du kan føle ømhed  i operationsområderne i 1-2 uger, evt. flere uger i de fedtsugede områder. Efter 3 måneder kan du vurdere effekten af behandlingen. Herefter vil resultatet være varigt og følge naturlige aldersforandringer og vægtændringer.

 

Ar

Der vil være enkelte, meget diskret ar på 4-5 mm, der hvor fedtsugning er foretaget. På området, der er fedtinjiceret vil arrene være så små, at de næsten ikke ses. Hos enkelte patienter kan ar blive brede og skæmmende (hypertrofisk ar eller keloid).

 

Føleforstyrrelser

Føleforstyrrelser i de områder der er hhv. fedtsug- et og behandlet med fedtinjektion forsvinder oftest i løbet af 2-6 måneder, men kan hos enkelte patienter være permanente (under 1 %).

 

Misfarvning og hævelse

Der vil være blå-rød misfarvning og hævelse i det/ de områder, der behandles med fedttransplantation. Dette forsvinder af sig selv.

 

Blødning

Mindre blødning kan optræde inden for de første timer efter operationen og ses ved tiltagende hævelse og smerter, men vil sjældent nødvendig- gøre kirurgisk behandling.

 

Væskeansamling

Der kan i sjældne tilfælde komme væskeansamling  eller  ujævnhed  sv.t.  til  de  fedtsugede områder. Risikoen mindskes ved at anvende kom- pression på disse steder.

 

Infektion (betændelse)

Infektion ses sjældent (under 1 % ). Du bør dog henvende dig såfremt du får feber, rødme, hæv- else, varme eller smerter i operationsfeltet.

 

Fedtcyster

De fedtceller, der er transplanterede skal overleve ved iltning og blodforsyning fra det omgivende væv. Nogle af de transplanterede fedtceller over- lever ikke og kan danne fedtcyster. I nogle tilfælde kan man mærke en lille fedtcyste, som også kan ses ved UL-scanning, og evt. udtømmes.

 

Fedttransplantation bør ikke foretages, hvis man har kendte forstadier eller hudkræft, som ikke er færdigbehandlet i det område der ønskes behandlet med fedttransplantation.

 

DET FORVENTEDE KOSMETISKE RESULTAT

Der kan være behov for flere operationer for at opnå ønskede effekt.

Hvis man har meget arvæv i det område, hvor  der foretages fedttransplantation, reduceres den mængde fedtvæv, der kan overleve i første operation. Ved efterfølgende operation kan en større mængde injiceres og give bedre effekt. Hvis man er ryger vil overlevelsen af fedtcellerne være betydeligt nedsat. Fuldstændigt rygestop i minimum fire uger før og fire uger efter er derfor nødvendigt før fedttransplantation.

Er der noget, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at bestille en tid til forundersøgelse hos mig.

 a

bottom of page